Sıfırdan bütçe nasıl hazırlanır? Bütçe hazırlarken nereden nasıl başlanır? Bütçe örnekleri ile uygulamalı bütçe eğitimi amacı ve eğitim içeriği aşağıdadır.

Şirketler, firmalar ve kurumlar tarafından hazırlanan bir bütçenin sıfırdan nasıl hazırlanması gerektiği, ana kuralları, bütçe hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler, bütçe çeşitleri gibi temel bilgilerin verileceği bütçe eğitimi güncel eğitim tarihleri aşağıdadır. Online bütçe eğitimi hakkında daha fazla bilgi için kayıt formunu doldurabilirsiniz. Kayıt formuna istinaden detaylı bilgi tarafınıza eposta ile gönderilecektir.

Bütçe Eğitimi – Bütçe Hazırlama ve Kontrol Yönetimi

Eğitimin Tarihi Eğitimin Verileceği Yer
21 Ağustos 2021
22 Ağustos 2021
Online Uzaktan Eğitim
SANAL SINIF
Kayıt Formu
18 Eylül 2021
19 Eylül 2021
Taksim Nippon Otel
İstanbul
Kayıt Formu
25 Eylül 2021
26 Eylül 2021
Online Uzaktan Eğitim
SANAL SINIF
Kayıt Formu
16 Ekim 2021
17 Ekim 2021
Taksim Nippon Otel
İstanbul
Kayıt Formu

Bütçe Eğitimin Amacı

Bütçe Hazırlama ve Bütçe Kontrol Yönetimi Eğitimi ile bütçe yapma ve bütçeye göre işletmeyi yönetme finans bölümlerinin en önemli görevleri arasında yer almaktadır.

Bütçe eğitimi ile bütçenin ana mantığından başlayarak temel yapılandırma ve ne şekilde hareketler izleneceği konularında değerlendirilmeler ve öğretiler kullanılacaktır.

İşletme bütçelerinin işletme verimliliğine olumlu veya olumsuz etkilerinin de işleneceği bğtçe eğitimi programında bazı örnekler ile öğrenme düzeyi arttırılmaya çalışılacaktır.

Bütçe Eğitimine Kimler Katılabilir :

Bütçe eğitimine, Bütçe, Muhasebe, Finans Departman Müdürleri, Üst ve Orta Kademe Yöneticiler, İşletme Sahipleri ve İşletme Bütçeleri alanında kendilerini geliştirmek isteyen şirket çalışanları

Bütçe Hazırlama ve Bütçe Kontrol Yönetimi Eğitim içeriği

İŞLETME DEĞERLENDİRMESİ

 • İşletme bünyelerine bakış
 • İşletme yapılarının bütçe ile ilişkisi
 • İşletmenin gelecek tahminlerinde bütçe nün etkisi
 • Kurum içinde bütçe düşüncesi

BÜTÇELEME

 • Bütçelerin ne olduğuna ve neden önem taşıdığına dair genel bir çerçeve
 • Temel kavramlar, Bütçelerin yararları, amaçları ve Fonksiyonları
 • Bütçeleme nedir?
 • Bütçeleme süreci nasıl işler?
 • Bütçe Neden değerlidir?

BÜTÇE HAZIRLAMA YAKLAŞIMLARI

 • Geleneksel bütçeleme
 • Alternatif yaklaşımlar
 • Hedeflere göre yönetim kavramı ve İşletme Bütçeleri
 • İşletme Bütçelerinde başarısızlığa yol açan nedenler
 • Stratejik Yönetim ve Bütçelerin bu yönetimde etkisi

BÜTÇE TEKNİĞİ

 • Bütçe Türleri ve Bütçe Sistemleri
 • Program Bütçe
 • Sorumluluk Bütçesi
 • Yatırım Bütçeleri
 • Nakit Akış Bütçesi
 • Orta vadeli ve çok yıllı Bütçeler
 • Bütçeleme Teknikleri
 • Esnek Bütçeleme
 • Faaliyet Tabanlı Bütçeleme
 • Kritik Hedefler Bütçesi
 • Sıfır Tabanlı Bütçeleme

İŞLETMELERDE BÜTÇE YAPILANDIRILMASI

 • Bütçeleme Süreci, Bütçe Organizasyonu ve Temel Uygulamalar
 • Vizyon ve hedeflerin belirlenmesi
 • Yatırım hacmi ve faaliyetlerin planlanması
 • Bütçe Organizasyonu, Bütçe Komitesi Bütçe Dosyası ve Bütçe Takvimi
 • Makroekonomik Göstergeler, temel varsayımlar ve özel hedefler
 • Kapasite ve çalışma günü planlaması
 • Kritik hedeflerin saptanması, tablolaştırılması, başa baş analizlerinin yapılması

BİLANÇODAN BÜTÇEYE

 • Bilanço yapısı
 • Bütçelemenin bilanço etkileri
 • Bilançoyu yapılandıracak bütçe düşüncesi
 • Departman bütçeleri oluşturma
 • Bilançoyu bozan bütçe

REVİZYON VE SAPMA

 • Bütçe Denetimi ve Sapma Analizleri
 • Satış Gelirleri sapmalarının Analizi
 • Üretim Maliyetlerinde sapmalar
 • Direkt madde sapmalarının Analizi
 • Direkt işçilik sapmalarının Analizi
 • Sapmaların Yönetim Denetimi açısından Analizi

BÜTÇE ÖRNEKLERİ

 • Sektörel bütçe örnekleri (Görsel)
 • Sektörlerdeki değişimin bütçeye etkileri
 • Değişim tablolarının değerlendirilmesi

Kurumunuza özel veya bireysel bütçe eğitimine ait kayıt formu için linke tıklayabilirsiniz.

Leave A Reply